servey-hero-100

ניהול ובקרת סקרי תחבורה

 

ניהול ובקרת סקרי שטח וסקרים טלפוניים

לחברה ניסיון עשיר בניהול ובקרת סקרי שטח בתחום התחבורה, בהם סקרי הרגלי נסיעה, סקרי נוסעים בתחבורה הציבורית, ספירות נוסעים, סקרי חניות, סקרי שביעות רצון ועוד. החברה פיתחה מתודולוגיות ייחודיות הכוללות בקרת ספירות תנועה בשיטה מתקדמת, תכנון הפעלת מערכי סקרי שטח מהשלב הראשוני ועד להגשת הדוח המסכם, תוך שימוש בתוכנות חדשניות. כתוצאה מכך, התוצרים הנמסרים ללקוחות הינם ברמת איכות גבוהה מאוד.