tech-hero-100

פיתוח טכנולוגי לאיסוף נתונים

טכנולוגיות לאיסוף נתונים מערכות מידע לביצוע סקרים

בכל ביצוע סקר, אנו עומדים בפני האפשרות הממשית והקיימת לקבלת נתונים המכילים מגוון רחב של הטיות ידועות ושאינן ידועות. המטרה שלנו בסיגמא 6 היא לייצר את קבצי הנתונים האיכותיים ביותר, על מנת לספק ללקוח מידע מהימן ומדויק עליו יוכל להתבסס. בכדי לעמוד במטרה זו, אנו פועלים במתודולוגיות חדשניות, משתמשים בכלי עבודה חדשניים ואמינים יותר, מבצעים גיוס, הדרכה והכשרה של צוות סוקרים לראיונות פרונטליים, וניהול ובקרה של הפרויקטים. בנוסף, אנו מפתחים מערכות מידע המסייעות בביצוע הסקרים, כגון מערכת Pristo, המאפשרות לבצע טיפול ממוקד וישיר בבעיות והטיות פוטנציאליות, להציף אותן בזמן אמת, לטייב את הליכי הסקירה ולייצר קובץ סופי איכותי.

להלן המאפיינים העיקריים של מערכת Pristo, אשר באמצעותם ניתן לבצע סקר המניב נתונים איכותיים:

מחולל שאלונים

רכיב באמצעותו ניתן לבנות שאלונים חכמים, להזנה מהירה, נוחה ויעילה של נתוני הסקר. באמצעות רכיב זה ניתן לבנות שאלונים מורכבים עם יכולת להציג ולהסתיר שאלות על פי לוגיקות מוגדרות מראש, להגדיר בדיקות תקינות ואף לעצב את הטופס. יכולת זו מאפשרת לנו לספק את הכלים המתאימים ביותר עבור כל סקר במהירות וביעילות.

ממשק דוחות

למערכת ישנו ממשק דוחות אשר מציג נתונים עדכניים און-ליין. באמצעות דוחות אלו, מתאפשר לזהות ולהגיב במהירות לתופעות שונות שמתרחשות, לדוגמה: זיהוי העדפה של סוקר לראיין נסקרים ממין מסויים. כמו כן, ניתן לראות דוחות ניהול ברמות השונות, אשר מותאמים לכל אחד מהדרגים.

רכיב לביצוע בקרה לוגית

רכיב זה מאפשר להגדיר מראש סט של בדיקות אשר יש לבצע עבור כל טופס שהוזן. הבדיקות נעשות באופן אוטומטי ע"י המערכת ויכולות להצליב נתונים ממספר מקורות. במקרה שמזוהה בעיה, המערכת מתריעה לגורמים הרלוונטיים.

רכיב לביצוע בקרות טלפוניות

רכיב זה מאפשר להגדיר בקרות טלפוניות אותן יש לבצע עבור כל טופס. מלבד זאת שהמערכת עוזרת בניהול עבודתם של הטלפנים, היא מציגה עבור כל טופס אילו שאלות יש לשאול, בהתאם לחוקים לוגים שמוגדרים מראש.

טכנולוגיות לביצוע סקר הרגלי נסיעה

סקר הרגלי נסיעה הינו סקר מורכב, הן מבחינה מתודולוגית והן מבחינה טכנולוגית. סקר זה מחייב שני ראיונות בכל משק בית, מעקב אחר בני הבית עם מכשיר GPS, ניתוח הפעילויות על גבי מפה ואף יכולת לבנות יומן טיולים.

לצורך ביצוע סקר זה אנו משתמשים במערכת Pristo, אשר, באמצעות הרכיבים השונים בה, נותנת מענה מלא לביצוע סקר זה.

טפסים חכמים

המערכת מאפשרת ליצור טפסים מפוצלים, אשר משמשים לביצוע ראיון הגיוס ואף לביצוע ראיון האחזור. הנתונים השונים מלווים את משק הבית לאורך כל ימי הסקר ובכך ניתן להצליב את הנתונים השונים שנאספים בשלבים שונים של בסקר.

קישוריות למכשירי GPS

למערכת ישנו API (ממשק לרכיבים חיצוניים) שבאמצעותו ניתן לעבוד עם סוגי חומרה שונים לצורך קליטת נתוני GPS, לדוגמה: מכשירי GPS יעודיים, אפליקציות סלולריות, שעונים חכמים ועוד.

צפיה במסלול הנסקר ובניית יומן הנסיעות

נתוני ה-GPS שנאספים נשמרים במערכת ועוברים תהליך עיבוד מורכב, בסופו המערכת מציגה את הפעילויות והנסיעות השונות של הנסקר. עבור כל פעילות מוצגים זמני ההתחלה והסיום, אופן ההגעה ועוד. לצד נתונים אלו, ניתן לבנות במערכת יומן נסיעות מפורט עבור כל בן בית.