main-image

סיגמא 6 הינה חברה לניהול וביצוע פרויקטים בתחום איסוף נתונים ומחקר, פיתוח תוכנה וייעוץ סטטיסטי, עם התמחות בעולם התחבורה. אנו מספקים ארסנל שירותים מלא בתחום הסקרים, כאשר באפשרותנו לבצע תכנון מתודולוגיה, התאמת הכלים הטכנולוגיים, ביצוע, ניהול ופיקוח, וניתוח סטטיסטי. לצד שירותים אלו, החברה מפתחת כלים אוטומטיים לאיסוף וניתוח נתונים.

למה סיגמא 6?

שש סיגמא זוהי מתודולוגיה מוכרת בתעשייה להבטחת רמת איכות גבוהה על ידי שימוש בכלים סטטיסטיים. שם החברה נבחר לאור השילוב בין התמחות החברה באיסוף נתונים וניתוח סטטיסטי לבין ההקפדה היתרה על איכות המאפיינת את החברה