main-image

סיגמא 6 הינה חברה לניהול וביצוע פרויקטים בתחום איסוף נתונים, מחקר וייעוץ סטטיסטי, עם התמחות בעולם התחבורה. אנו מספקים ארסנל שירותים מלא בתחום הסקרים, כאשר באפשרותנו לבצע תכנון מתודולוגיה, התאמת הכלים הטכנולוגיים, ניהול הסקר, ביצוע בפועל, פיקוח וניתוח סטטיסטי. לצד שירותים אלו, החברה מפתחת כלים אוטומטיים לאיסוף וניתוח נתונים.

למה סיגמא 6?

"שש סיגמא" הינה מתודולוגיה מוכרת בתעשייה להבטחת רמת איכות גבוהה על ידי שימוש בכלים סטטיסטיים. שם החברה נבחר לאור השילוב בין התמחות החברה באיסוף נתונים וניתוח סטטיסטי לבין ההקפדה היתרה על רמת איכות גבוהה ושאיפה למינימום תקלות